Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

Custom Rubber Stamp - Con dấu cá nhân

Brand: The Bookshelf Hanoi   |   Status: Hết hàng
290.000₫

Custom Rubber Stamp

 

- Available in different sizes and a large amount of ink (which can be used up to about 3 months, depending on the user)

 

- Function: Mark on books/envelopes; Replace signature,...

 

- Please direct @thegoodsshelf.hn on Instagram to order (waiting time: 2-4 days)

Custom Rubber Stamp

- Available in different sizes and a large amount of ink (which can be used up to about 3 months, depending on the user)

- Function: Mark on books/envelopes; Replace signature,...

- Please direct @thegoodsshelf.hn on Instagram to order (waiting time: 2-4 days)

 

Con dấu nhựa cá nhân

- Dấu có nhiều kích cỡ khác nhau và có sẵn 1 lượng mực (có thể dùng tới 3 tháng nhưng còn tuỳ vào mức độ sử dụng của người dùng)

- Chức năng: Đánh dấu sách/phong thư; Thay thế chữ ký,...

- Vui lòng đặt hàng tại @thegoodsshelf.hn ở Instagram (thời gian chờ dấu: 2-4 ngày)